Verze 4.0

Reworked on
11.08.2021

Tato pravidla platí jak pro web, tak pro všechny sociální sítě NOBLE HORSE CHAMPION.

Prosím mějte na paměti, že toto je nedokončená alfa verze. Můžou v budoucnu být menší změny, o kterých vás budeme informovat v novinkách. Každé zneužití bugů bude sledováno a může vést k zablokování úštu. Po ukončení alfa verze (a bety) tato hra NEBUDE vyresetována. Proto budou tvrději trestaní ti, kterí budou porušovat pravidla.

Všeobecná pravidla

Chceme přátelskou a respektující komunitu. Každý se na této komunitě podílí, proto prosím buďte tolerantní jeden k druhému a respektujte názory druhých.
Váš názor je pro nás velice důležitý, a proto jsme rádi za každé komentáře, nápady nebo feedback. Kritika je též vítána, ale jen pokud je objektivní.
Netolerujeme urážky nebo výroky, které diskriminují rasu, původ, pohlaví, náboženství, ideologii, postižení, věk nebo sexuální identitu člověka
Dále je zakázaná šikana a jakékoliv výhružky.
Mějte prosím na paměti, že v této komunitě je mnoho nezletilých osob a proto žádáme aby jste k ostatním byli přátelští.
Pokud si všimnete někoho, kdo poruší tyto - pro nás samozřejmé - normy slušného chování, napište prosím na podporu. Pomůžeme vám.

Pravidla týkající se účtu

Nedávno byla upravena pravidla hry, a z tohoto důvodu žádáme, abyste si je znovu přečetli a přijali. Všechny nové pasáže jsou vyznačeny tučně. Ve hře budete moci pokračovat až po přijmutí nových pravidel.
Chystáme pro vás funkci, která vám pomůže se starat o koně když nebudete dostupní.
Koním se v době vaší nepřítomnosti nic nestane. Neonemocní ani neumřou. Pouze budou hladoví a špinaví.
Je povoleno vytvořit si za den maximálně 2 účty, a to bez ohledu na pravidla týkající se multiúčtů. Museli jsme čelit náporu velkého množství nových účtů a proto jsme zavedli toto opatření. Platí především pro proxy servery, které skrývají IP adresu. Jakékoli porušení tohoto pravidla povede k okamžitému vymazání příslušných účtů.

Multiúčty

Povolujeme zakládání více účtů, ale pouze v případě, že se pomocí nich nebudete obohacovat a porušovat tak pravidla.
Pokud máte více účtů, je zakázáno, aby tyto účty mezi sebou obchodovaly - nesmíte převádět koně, kredity, ani nabízet připouštění.
Tyto účty nesmí být spolu v klubu.
Z důvodu opakovaného porušování pravidel je zakázána jakákoli spolupráce účtů, které se přihlašují ze stejné IP adresy. A to i v případě, že více hráčů sdílí stejnou domácnost a používají stejné internetové připojení.
Pokud někdo tato pravidla poruší, bude ihned zabanován. V minulosti již došlo k mnoha hrubým porušením těchto pravidel, a v zájmu poctivých hráčů chceme tomuto podvádění zabránit.Hraní

Využívání skriptů pro obstarávání či trénování koní nebo vykonávání práce je zakázáno. Takové chování je nespravedlivé vůči ostatním hráčům. Pokud považujete hru za příliš časově náročnou či se u Vás vykytl nějaký technický problém, neváhejte nás informovat a zaslat nám zpětnou vazbu. Nepoužívejte prosím skripty pro urychlení postupu ve hře.

Porušení pravidel

Při porušení našich pravidel si vyhrazujeme právo zablokovat nebo zrušit účet, který neuposlechne varování.